close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • WIZY DO TURCJI

 •  Wjazd obywateli polskich do Turcji jest możliwy wyłącznie na podstawie ważnego paszportu oraz wizy. WIZA, PRZEPISY WJAZDOWEW związku z deklaracją premiera Republiki Turcji o zniesieniu obowiązku wizowego wobec obywateli polskich, złożoną w dniu 8 grudnia 2014 r. podczas oficjalnej wizyty w Warszawie informujemy, że do momentu przyjęcia przez rząd turecki odpowiednich aktów prawnych w mocy pozostają dotychczasowe przepisy wjazdowe opisane poniżej.Ważność paszportuWjazd obywateli polskich do Turcji jest możliwy wyłącznie na podstawie ważnego paszportu oraz wizy. Paszport powinien spełniać następujące warunki, aby została wydana wiza turecka1. wymagana ważność paszportu przy wjeździe wynosi 60 dni od daty wygaśnięcia wizy (przy standardowej wizie turystycznej ważnej przez 6 miesięcy wymagana ważność paszportu w dniu wjazdu to 8 miesięcy).2. dokument posiada co najmniej jedną wolną stronę, w celu umieszczenia na niej wizy. Brak wolnej strony w paszporcie powoduje automatyczną odmowę wjazdu do Turcji.Przy przekroczeniu granicy osoba wjeżdżająca może zostać poproszona o przedłożenie ważnego ubezpieczenia medycznego bądź dowodu posiadania środków utrzymania.Uwaga: Posiadacze paszportów tymczasowych nie mogą nabyć wizy w systemie E-visa ani na granicy. Muszą uzyskać ją w tureckiej placówce konsularnej.Nie ma możliwości wjazdu do Turcji za okazaniem dowodu osobistego.Wiza turystyczna i biznesowaWiza turystyczna lub biznesowa upoważnia do wielokrotnego wjazdu i pobytu na terenie Turcji przez łącznie 90 dni w okresie 180 dni jej ważności (licząc od daty pierwszego wjazdu) bez prawa wykonywania pracy. Oznacza to, że po wykorzystaniu prawa do trzymiesięcznego pobytu nie można wjechać na teren Turcji do czasu wygaśnięcia nabytej wizy, tj. pół roku po dacie pierwszego przekroczenia granicy. Jak uzyskać wizę turystyczną lub biznesową?1. przed wyjazdem do Turcji - za pośrednictwem platformy internetowej E-visa: https://www.evisa.gov.tr/pl/Po otwarciu strony należy postępować według instrukcji: zarejestrować się, wypełnić formularz i dokonać za pomocą karty płatniczej opłaty w wysokości 20 USD. Po zakończeniu tej procedury na adres e-mail podany przez wnioskodawcę zostanie przesłane drogą elektroniczną potwierdzenie wydania wizy. Zaleca się wydrukowanie potwierdzenia i zabranie ze sobą w celu przedłożenia podczas kontroli granicznej. Dodatkowe informacje o zasadach działania tego systemu można znaleźć na stronie https://www.evisa.gov.tr/pl/info/2. po przyjeździe do Turcji - w punktach sprzedaży na przejściach granicznych - do odwołania.  Opłatę w wysokości 30 USD, 25 EUR lub 20 GBP uiszcza się gotówką.Wizy o przeznaczeniu innym niż turystyczne lub biznesowe:Obywatele polscy, którzy zamierzają przebywać w Turcji powyżej 90 dni lub w celach innych niż turystyczny, np. podjęcia szkolenia, nauki (w tym Erasmus+), pracy, uczestniczenia w badaniach, wykonywania prac montażowo-serwisowych, połączenia się z rodziną, powinni zwrócić się do Ambasady Republiki Turcji w Warszawie z wnioskiem o wydanie wizy odpowiadającej celowi planowanego pobytu.Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Turcji: http://www.mfa.gov.tr/visa-applications-at-points-of-entry-to-the-republic-of-turkey-as-of-11-april-2014-and-measures-to-be-taken-during-the-transit.en.mfaPozwolenie na pobytOsoby planujące pozostanie w Turcji na okres dłuższy niż ważność wizy muszą złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt przed wygaśnięciem wizy. Więcej informacji na temat rodzajów pozwoleń, wymaganych dokumentów oraz procedury można znaleźć na stronach MSW Turcji: http://goc.gov.tr/icerik6/frequently-asked-questions-about-foreigners_1139_1170_1432_icerikhttp://goc.gov.tr/icerik6/documents-required-for-residence-permit-applications_914_1017_3605_icerik Przekroczenie okresu ważności wizy lub pozwolenia na pobytW przypadku samowolnego przedłużenia pobytu poza okres ważności wizy lub pozwolenia na pobyt o ponad 10 dni należy liczyć się z karą pieniężną w wysokości zależnej od czasu przedłużenia pobytu oraz z zakazem ponownego wjazdu na czas wskazany w decyzji właściwych władz. W skrajnych przypadkach możliwa jest również deportacja (na koszt osoby deportowanej) oraz zakaz wjazd

   

  W związku z deklaracją premiera Republiki Turcji o zniesieniu obowiązku wizowego wobec obywateli polskich, złożoną w dniu 8 grudnia 2014 r. podczas oficjalnej wizyty w Warszawie informujemy, że do momentu przyjęcia przez rząd turecki odpowiednich aktów prawnych w mocy pozostają dotychczasowe przepisy wjazdowe opisane poniżej.

   

  Ważność paszportu

  Wjazd obywateli polskich do Turcji jest możliwy wyłącznie na podstawie ważnego paszportu oraz wizy. Paszport powinien spełniać następujące warunki, aby została wydana wiza turecka:

  1. wymagana ważność paszportu przy wjeździe wynosi 60 dni od daty wygaśnięcia wizy (przy standardowej wizie turystycznej ważnej przez 6 miesięcy wymagana ważność paszportu w dniu wjazdu to 8 miesięcy).

  2. dokument posiada co najmniej jedną wolną stronę, w celu umieszczenia na niej wizy. Brak wolnej strony w paszporcie powoduje automatyczną odmowę wjazdu do Turcji.

  Przy przekroczeniu granicy osoba wjeżdżająca może zostać poproszona o przedłożenie ważnego ubezpieczenia medycznego bądź dowodu posiadania środków utrzymania.

  Uwaga: Posiadacze paszportów tymczasowych nie mogą nabyć wizy w systemie E-visa ani na granicy. Muszą uzyskać ją w tureckiej placówce konsularnej.

  Nie ma możliwości wjazdu do Turcji za okazaniem dowodu osobistego.

   

  Wiza turystyczna i biznesowa

  Wiza turystyczna lub biznesowa upoważnia do wielokrotnego wjazdu i pobytu na terenie Turcji przez łącznie 90 dni w okresie 180 dni jej ważności (licząc od daty pierwszego wjazdu) bez prawa wykonywania pracy. Oznacza to, że po wykorzystaniu prawa do trzymiesięcznego pobytu nie można wjechać na teren Turcji do czasu wygaśnięcia nabytej wizy, tj. pół roku po dacie pierwszego przekroczenia granicy. 

  Jak uzyskać wizę turystyczną lub biznesową?

  1. przed wyjazdem do Turcji - za pośrednictwem platformy internetowej E-visa: https://www.evisa.gov.tr/pl/

  Po otwarciu strony należy postępować według instrukcji: zarejestrować się, wypełnić formularz i dokonać za pomocą karty płatniczej opłaty w wysokości 20 USD. Po zakończeniu tej procedury na adres e-mail podany przez wnioskodawcę zostanie przesłane drogą elektroniczną potwierdzenie wydania wizy. Zaleca się wydrukowanie potwierdzenia i zabranie ze sobą w celu przedłożenia podczas kontroli granicznej. Dodatkowe informacje o zasadach działania tego systemu można znaleźć na stronie https://www.evisa.gov.tr/pl/info/

  2. po przyjeździe do Turcji - w punktach sprzedaży na przejściach granicznych - do odwołania.  Opłatę w wysokości 30 USD, 25 EUR lub 20 GBP uiszcza się gotówką.

   

  Wizy o przeznaczeniu innym niż turystyczne lub biznesowe:

  Obywatele polscy, którzy zamierzają przebywać w Turcji powyżej 90 dni lub w celach innych niż turystyczny, np. podjęcia szkolenia, nauki (w tym Erasmus+), pracy, uczestniczenia w badaniach, wykonywania prac montażowo-serwisowych, połączenia się z rodziną, powinni zwrócić się do Ambasady Republiki Turcji w Warszawie z wnioskiem o wydanie wizy odpowiadającej celowi planowanego pobytu.

  Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Turcji: http://www.mfa.gov.tr/visa-applications-at-points-of-entry-to-the-republic-of-turkey-as-of-11-april-2014-and-measures-to-be-taken-during-the-transit.en.mfa

   

  Pozwolenie na pobyt

  Osoby planujące pozostanie w Turcji na okres dłuższy niż ważność wizy muszą złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt przed wygaśnięciem wizy. Więcej informacji na temat rodzajów pozwoleń, wymaganych dokumentów oraz procedury można znaleźć na stronach MSW Turcji: http://goc.gov.tr/icerik6/frequently-asked-questions-about-foreigners_1139_1170_1432_icerik

  http://goc.gov.tr/icerik6/documents-required-for-residence-permit-applications_914_1017_3605_icerik

   

  Przekroczenie okresu ważności wizy lub pozwolenia na pobyt

  W przypadku samowolnego przedłużenia pobytu poza okres ważności wizy lub pozwolenia na pobyt o ponad 10 dni należy liczyć się z karą pieniężną w wysokości zależnej od czasu przedłużenia pobytu oraz z zakazem ponownego wjazdu na czas wskazany w decyzji właściwych władz. W skrajnych przypadkach możliwa jest również deportacja (na koszt osoby deportowanej) oraz zakaz wjazdu do Turcji na czas nieokreślony.nformacjami przekazanymi przez MSZ Turcji paszport powinien spełniać następujące warunki, aby została wydana wiza turecka:

  1. okres ważności wynosi co najmniej 6 miesięcy od planowanej daty wjazdu. Od 1 stycznia 2015 r. wymagana ważność paszportu przy wjeździe będzie wynosiła 60 dni od daty wygaśnięcia wizy.2. dokument posiada co najmniej jedną wolną stronę, w celu umieszczenia na niej wizy. Brak wolnej strony w paszporcie powoduje automatyczną odmowę wjazdu do TurcjPrzy przekroczeniu granicy osoba wjeżdżająca może zostać poproszona o przedłożenie ważnego ubezpieczenia medycznego bądź dowodu posiadania środków utrzymaniaUwaga: Posiadacze paszportów tymczasowych nie mogą nabyć wizy w systemie E-visa ani na granicy. Muszą uzyskać ją w tureckiej placówce konsularnej.Nie ma możliwości wjazdu do Turcji za okazaniem dowodu osWiza turystyczna:Wiza turystyczna upoważnia do pobytu na terenie Turcji przez 90 dni w okresie 180 dni jej ważności (licząc od pierwszego wjazdu) bez prawa wykonywania pracy. Oznacza to, że po wykorzystaniu prawa do trzymiesięcznego pobytu nie można wjechać na teren Turcji do czasu wygaśnięcia nabytej wizy, tj. pół roku po dacie pierwszego przekroczenia granJak uzyskać wiz

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: